0312 472 08 36 info@medtim.com

Kalite Hedefleri

2019 yılı kalite hedefleri:

• Personelimize yılda 1 kez ISO 13485:2019 Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemi eğitimi vermek/verdirmek.
• Müşteri şikâyetlerinin %95'ine en fazla 3 gün içerisinde geri dönüş sağlamak.
• Müşteri anketlerinin yılda 1 kez düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve veri analizini yapmak.
• Müşteri anketlerinde olumsuz geri bildirimlerin toplam anket sayısının %5ini geçmemesini sağlamak.
• Uygun olmayan ürün miktarının yıl içinde toplam üretilen ürün miktarının %2sinden az olmasını sağlamak.
• İç/Dış denetim sonucunda gerçekleştirilen Düzeltici ve Önleyici faaliyetler ile ilgili olarak yılda 2 kez bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek.
• Proses Performanslarının artırılmasına yönelik yılda 2 kez motivasyon toplantıları yapmak.
• En az 2 yurtiçi ve 1 yurtdışı fuar, kongre, çalıştay ve/veya konferansa katılım sağlamak.
• Üretim prosesi için en az 1 adet personel alımı sağlamak.

Medtim Grup Medikal Ltd. Şti.