0312 472 08 36 info@medtim.com

Pulse Lavage Sistemi Kullanımı

Pulse Lavage sıvı püskürtme ve vakum hortumlarını, aydınlatıcı led ışığı ile birleştiren, operasyon bölgesini yabancı madde ve bakterilerden arındıran tek kullanımlık bir cihaz olarak tasarlanmıştır. Hafif ve rahatlıkla taşınabilecek şekilde üretilmiş bu basınçlı yara yıkama sistemi, operasyon bölgesine göre ayarlanabilen iki ayrı hız kademesine sahiptir.

Pulse Lavage hem kemik hem de yumuşak dokuları, kalıntı ve atıklardan arındırarak cerrahi operasyon bölgesini tamamen temizler. Operasyonlarda uzman hekimler tarafından kullanım süresi 5 dakikadır.

Pulse Lavage Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Pulse Lavage’ı kullanırken kullanılan basınç kuvveti ayarlanabilir olduğundan dolayı debridman gerektiren nekrotik dokular veya hastanın toleransına ve döküntü miktarına göre ayarlanmalıdır. Basınç kuvveti ayarı, modele bağlı olarak 4 ile 12 pound arasında değişebilir. Debridmanı arttırabilmek için basıncın arttırılması gerekmektedir.
  • Pulse Lavage, düşük maliyeti ve kolay mobilitesi sayesinde uzun süreli bakım tesislerinde, ayaktan fizik tedavi ortamlarında, akut bakım hastanesinde yatak başında ve daha birçok hasta ortamında kullanılabilmektedir. İhtiyaca göre debridman ayarlanmalıdır.
  • Pulse Lavage’ın yara iyileşme sürecini yavaşlatmaması için normal tuzlu su çözeltisi torbasının oda sıcaklığında ısıtılması gerekir. Böylece bu etki en aza iner.
  • Uygulama esnasında hastanın ağrısı dinmezse yapılması gereken başka yöntemler vardır. Yara yatağı, lidokain %4 solüsyonu gibi bir tropikal analjezik solüsyonla önceden tedavi edilebilir. Hastalara işlemden önce uygun ağrı kesici ilaçlarla premedikasyon yapılabilir.
  • Yaranın klinik enfeksiyon belirtileri göstermesi durumunda antibiyotikler normal salin solüsyonuna direkt olarak eklenebilir. Bu sayede yara yüzeyindeki biyolojik yük azalır ve enfekte olmuş doku uzaklaştırılır.

Tarihten Bugüne: Pulse Lavage

Pulse Lavage’ın ilk izleri 1950’lerde Liedberg ve arkadaşlarının bir keşfiyle görüldü. Streptokok, psödomonas veya stafilokokların bakteri konsantrasyonlarının dokularda gram başına 100.000 organizmadan fazla olduğunda tavşanlardaki deri greftlerinin yok edildiğini gösterdiler. 

1969 yılında ise Robson ve Heggers, yara iyileşmesinin ancak bakteri sayısının gram başına 100.000 organizma konsantrasyonunda veya daha az tutulduğunda mümkün olduğunu fark etmişlerdir. Constantine ve Bolton ise yara içerisinde veya yaranın kenarında nekrotik doku veya eskar varlığının yaranın kasılmasını ve kapanmasını engellediğini bulmuşlardır.

Günümüzde ise modern teknolojik ekipmanlarda son derece hijyenik bir şekilde basınçlı yara yıkama uygulamaları yapılmakta ve bu uygulama her geçen gün gelişmeye devam etmektedir.