0312 472 08 36 info@medtim.com

Temiz Oda Paketleme

TEMİZ ODA PAKETLEME

Temiz odalar, uluslararası kabul görmüş standartlara göre insanları, ürünleri, araç ve gereçleri kötü koku, toz, partikül, mikrop ve mikroorganizmalardan koruyacak şekilde belirli bir sıcaklık, basınç, gürültü seviyesi ve hava hareketliliğine sahip hijyenik odalardır. Ayrıca hava basıncı, sıcaklık ve nem gibi koşulların kontrol edilmesine de katkıda bulunur.

Temiz odalar, ISO 14644-1'deki mevcut tanıma uygundur. Bu odalar hem havada hem de yüzeylerde kirliliğe neden olan bakteri vb. oranını en aza indirir.

 

Temiz Oda Paketleme Detayları

Temiz odalar, personel girişi, montaj paketleme ve dolum alanı gibi farklı alanları kapsamaktadır. Temiz oda ambalajı bu mekanların hepsini içerir.

Hava akışı ve özel filtrasyon sistemleri kullanılmaktadır. Temizodada, odaların havasındaki metreküp oranına düşen partikül miktarı azaltılır.

Sistemler, odadaki havanın sık sık değişmesini sağlar. Temiz odalar günümüzde sağlık sektöründe oldukça fazla tercih edilmektedir.

Temiz oda paketleme hizmeti ile sterilize edilecek ürünler Gazlı Kağıt veya Tyvek kullanılarak paketlenir. Daha sonra ürün etilen oksit sterilizasyon işlemine hazırlanır.

Paketleme ve üretim süreçlerinin her biri hem ürün hem de müşteri gereksinimlerine uygundur.

Temiz oda paketleme sistemleri farklı şekillerde avantajlar sağlar. Temizodada ürünlerin steril bir şekilde müşteriye ulaşması hedeflenir.